สมาคมสตรีสัมพันธ์นำเยาวชนเยี่ยมชมรัฐสภา สร้างแรงบันดาลใจเป็นพลเมืองดีของสังคม

กันยายน 13, 2018 | คอมเม้น 0

สมาคมสตรีสัมพันธ์นำเยาวชนเยี่ยมชมรัฐสภา สร้างแรงบันดาลใจเป็นพลเมืองดีของสังคม
.
นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์สมัยที่ 32 นำโดย นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตรพร้อมด้วยนางกีระณา สุมาวงศ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และอดีตนายกกิตติมศักดิ์บริหาร ได้นำครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงกิจวิทยา จำนวน 50 คน และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภา เพื่อให้เด็ก เยาวชนไทย เชื้อสายจีนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการดำเนินชีวิต และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศต่อไป

.
นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ กล่าวว่า สมาคมฯ อยากเห็นเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคม จึงสนับสนุนส่งเสริมและมอบโอกาสการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และเป็นการปลูกฝังแนวคิดหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมรัฐสภาไทย ให้เกิดการตระหนักรู้ด้านการเมือง และเกิดแรงบันดาลใจในอนาคต
.
นอกจากนี้ ยังพาไปสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่พระบรมมหาราชวังอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งทางสมาคมฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้ประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนไทยได้รับประโยชน์อีกหลากหลายโครงการ เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทย-จีนเป็นต้น
.
นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า การได้นำเด็ก เยาวชน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ได้เห็นประวัติความเป็นมาของระบบการปกครองและรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2475 กระทั่งถึงปัจจุบันชมวีดิทัศน์การประชุม การออกกฎหมาย ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ เห็นของจริง และเข้าใจระบบรัฐสภา ซึ่งมีประโยชน์มากต่อตัวเขาในอนาคตภายภาคหน้า
.
ซึ่งเด็กๆ เองก็ตื่นเต้น สนุกสนาน เพราะได้มาสัมผัสกับของจริง บรรยากาศจริงที่ไม่มีในตำรา จึงได้มีการจดบันทึก พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกันอย่างสนุกสนาน
.
สำหรับสมาคมสตรีสัมพันธ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไรก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2529 ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 32 ปี จัดตั้งโดยสตรีไทยเชื้อสายจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

Facebook Comments