“รฟท.!! จัดงานวันบุรฉัตร น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง!!

กันยายน 14, 2018 | คอมเม้น 0

วันนี้ (14 กันยายน 2561) ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ หน้าตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดงาน “วันบุรฉัตร”
.
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟไทยยุคใหม่ และพระกรณียกิจ ของพระองค์ที่มีต่อประชาชน และประเทศไทย

.
โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานและคณะกรรมการรถไฟฯ พระประยูรญาติ นายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธี
.
พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินฯ ประสูติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๒๔ ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๐-พ.ศ.๒๔๖๙ โดยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน โดยได้ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากิจการรถไฟให้บังเกิดผลดีรวดเร็ว
.
และสะดวกในการปฏิบัติงาน ทรงปรับปรุงสัญญาณประแจกลและโทรคมนาคมของกรมรถไฟหลวงใหม่หมด โดยเริ่มใช้โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์อัตโนมัติ
.
และเครื่องตราทางสะดวกแทนการขอทางด้วยเครื่องโทรเลขทรงวางแผนและดำเนินนำรถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้ำ
โดยมุ่งเน้นการนำรถจักรดีเซลไฟฟ้ามาใช้การ เพราะได้ทรงวางแผนและศึกษาต่อไปถึงความเป็นไปได้ถึงการนำรถจักรดีเซลทำการลากจูงขบวนรถหมดแล้ว นับว่า
.
พระดำริของพระองค์ในเรื่องนี้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในกาลต่อมา
.
พระกรณียกิจและพระดำริของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟและบังเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนไทยอย่างมหาศาล อาทิ การจัดให้มีพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟ ปี พ.ศ.๒๔๖๕ ให้เป็นมาตรฐานสากล อันเป็นพระราชบัญญัติ
.
ควบคุมคุ้มครองของการรถไฟ ทางหลวง รถไฟเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและรถไฟอุตสาหกรรมให้มาขึ้นอยู่กับสภากรรมการรถไฟ เพื่อเป็นการวางหลักการบริหารกิจการรถไฟของประเทศให้มีระเบียบยิ่งขึ้น
.
สำหรับในปีนี้การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และพระกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชน และประเทศไทย โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศถวาย พิธีวางพวงดอกไม้ที่บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และการบริจาคโลหิตของเหล่าผู้ปฏิบัติงาน
.
นอกจากนี้ได้มีการรับมอบเงิน จากคณะราชสกุลฉัตรชัย หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสมทบทุน “บุรฉัตรมูลนิธิ” สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ!!

 

 

Facebook Comments