ททท. เปิดงาน Thailand Village Tourism Trade Meet 2018

กันยายน 17, 2018 | คอมเม้น 0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  จัดงาน Thailand Village Tourism  Trade Meet 2018  (ไทยแลนด์ วิลเลจ ทัวริซึ่ม เทรดมีท 2018) งานประชุมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว เปิดตัว 54 ชุมชนเมืองรองจากทั่วประเทศ
.
โดยมีหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำเข้าร่วมผลักดันการท่องเที่ยวสู่กระบวนการส่งเสริมการขายอย่างยั่งยืน อาทิเช่น กระทรวงวัฒธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
.
กรมพัฒนาชุมชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการเกษตร การบินไทย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การรถไฟแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  หอการค้าไทย  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  สมาคมไอโอทีแห่งประเทศไทย
.
สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.)  สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตลอดจนบริษัททัวร์ เอเยนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์ และองค์กรเอกชนกว่า 
100 ราย
.
นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เมืองรอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ ที่ ททท. ดำเนินการมาตลอดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เมืองรองเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
.
ล่าสุด ททท. ได้คัดเลือกชุมชนในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวมาร่วมอบรมหลักสูตร นักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 4.0 เพื่อยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้านการท่องเที่ยวชุมชน
.
โดยมีชุมชนที่ผ่านการอบรมจำนวน 54 ชุมชน ซึ่งทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีวิถีโลคอล อัตลักษณ์โดดเด่น หลากหลายคาแรกเตอร์ แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่  รับรองได้เลยว่า ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของนักเดินทางทุกกลุ่ม
.
และเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมการตลาดเต็มรูปแบบ ททท. จึงได้จัดงาน Thailand Village Tourism  Trade Meet 2018 (ไทยแลนด์ วิลเลจ ทัวริซึ่ม เทรดมีท 2018) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกชุมชนได้โชว์ศักยภาพในเวที
.
ประชุมเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรการตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนเมืองรองที่มีของดี ไม่เป็นรองใคร
.
และเวทีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ชุมชนจะได้ต่อยอดสร้างเครือข่ายพันธมิตร จาก บริษัททัวร์ โรงแรม ตัวแทนขายออนไลน์ และภาคเอกชนองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจการท่องเที่ยวชุมชน
.
กิจกรรมประชุมเจรจาธุรกิจจัดขึ้น 3 รอบในวันนี้  โดยแบ่งเป็น  รอบเช้า เป็นรอบของผู้ซื้อ buyer (บายเออร์)จากองค์กรเอกชน รอบบ่ายเป็นรอบของผู้ซื้อ buyer (บายเออร์) จากบริษัททัวร์และโรงแรม รอบสุดท้ายเป็นรอบพิเศษที่ ททท. เชิญบล็อกเกอร์และเจ้าของเพจท่องเที่ยว (Bloggers &Online Influencer )
.
มาร่วมงานเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รู้จักและนำเสนอเรื่องราวของชุมชนเชิญชวนให้สื่อออนไลน์ไปเที่ยวและช่วยโปรโมทชุมชน
.
นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  กล่าวสรุป “กระแสท่องเที่ยว โลคอลเอกซ์พีเรียนซ์เป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกกำลังตื่นตาตื่นใจ และประเทศไทยมีความพร้อมมากที่จะส่งออกโลคอลเอกซ์พีเรียนซ์ไปทั่วโลก เรามีชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ มีเรื่องราวสตอรี่ แตกต่างโดดเด่นหลากหลาย
.
เช่น ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวคนบนพื้นที่สูง, ชุมชนชาวประมง, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอาหาร,ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไทย, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, ชุมชน Low carbon (โลว์ คาร์บอน), ชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก
.
ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์ รับรองได้เลยครับว่าชุมชนท่องเที่ยวไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้ซื้อ Buyer (บายเออร์) ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกกลุ่มแน่นอน
.
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Fizh_zpirdnIuqj94NfXmF60ycqB5sHI?usp=sharing
.
รายชื่อ 54 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานสัมมนา นักการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 4.0
.
ภาคเหนือ
.
1.ชุมชนบ้านเมืองแพมจ.แม่ฮ่องสอน
2.ชุมชนบ้านผาบ่องจ.แม่ฮ่องสอน
3.ชุมชนบ้านแม่สาดจ.เชียงราย
4.ชุมชนดอยวาวี จ.เชียงราย
5.ชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อจ.เชียงราย
6.ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงจ.ลำปาง
7.ชุมชนบ้านศาลาบัวบกจ.ลำปาง
8.ชุมชนบ้านแม่แจ๋มจ.ลำปาง
9.ชุมชนบ้านเมาะหลวง จ. ลำปาง
10.ชุมชนน้ำมวบ จ.น่าน
11.ชุมชนบ้านห้วยยื่นจ.น่าน
12.ชุมชนศิลาเพชรจ.น่าน
13.ชุมชนนาหมื่นจ.น่าน
14.โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย
.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.
15.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
16.ชุมชนบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก จ.สกลนคร
17.ชุมชนบ้านบุ่ง ภูค้อจ.เลย
18.ชุมชนบ้านซะซอมจ.อุบลราชธานี
19.ชุมชนบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร
20.ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งโฮมสเตย์จ.กาฬสินธุ์
21.ชุมชนกู่กาสิงห์จ.ร้อยเอ็ด
22.ชุมชนบ้านวังน้ำมอกจ.หนองคาย
23.ชุมชนบ้านโคกเมืองจ.บุรีรัมย์
24.ชุมชนเผ่าไทข่าบ้านโสกแมว จ.นครพนม
25.ชุมชนหนองหลวงเพียงาม จ.สกลนคร
.
ภาคกลาง
.
26.ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี
27.วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จ.สุพรรณบุรี
28.ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ-ป่าสะแกจ.สุพรรณบุรี
29.ชุมชนบ้านดงจ.นครนายก
30.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน จ.ลพบุรี
.
ภาคตะวันตก
.
31.ชุมชนตำบลหนองโรงจ.กาญจนบุรี
32.ชุมชนดอนเอ๋ยดอนคาจ.ราชบุรี
33.ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์จ.เพชรบุรี
34.ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์จ.เพชรบุรี
35.ช้างป่ากุยบุรีโฮมสเตย์บ้านรวมไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์
.
ภาคตะวันออก
.
36.ชุมชนริมน้ำจันทบูรจ.จันทบุรี
37.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมากจ.ตราด
.
ภาคใต้
.
38.กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี
39.ชุมชนบ้านกระแดะแจะจ.สุราษฎร์ธานี
40.ชุมชนพรหมโลก จ. นครศรีธรรมราช
41.วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์(หน้าทับ) จ.นครศรีธรรมราช
42.โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร
43.ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาแก้มลิงหนองใหญ่ จ.ชุมพร
44.กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปะทิว(บางสน) จ.ชุมพร
45.ชุมชนโคกไครจ พังงา
46.วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านตะโหมด จ.พัทลุง
47.ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จ.สตูล
48.ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกจ.สตูล
49.ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา9 จ.ยะลา
50.วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 จ.ยะลา
51.ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์จ.ปัตตานี
52.การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว จ.ปัตตานี
53.ชุมชนท่องเที่ยวบางปู จ.ปัตตานี
54.ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12   จ.นราธิวาส

Facebook Comments