กิจกรรม นำท่องเที่ยวกทม.สู่ตลาด MICE โลก : Bangkok to MICE

กันยายน 21, 2018 | คอมเม้น 0

จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในเมือง MICE City ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
.
ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์  นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW)
.
โดยร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในเมือง MICE City ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ บางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์
.
กิจกรรมภายในบูทนิทรรศการ ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิต ได้แก่ ผ้ามัดย้อม การจักสาน ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand
.
ได้แก่ อัจฉราไข่วิจิตร หัวโขนไทย และผ้าไหมบ้านครัวp เพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ได้เห็นตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ของกทม.ที่มีจุดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น
.
สำหรับงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific (IT&CMA/CTW) จัดงานในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๗ โดยเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
.
โดยภายในงานประกอบด้วย การเจรจาทางธุรกิจด้านการประชุมนานาชาติ สัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในคูหานิทรรศการของประเทศต่าง ๆ
.
รวมทั้งงานสัมมนา Corporate Travel World, Asia-Pacific (CTW Asia-Pacific) เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการประชุมและการเดินทางธุรกิจ
.
โดยมีบริษัท TTG Asia จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้จัดงาน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้
.
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และสื่อมวลชนต่างชาติจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

 

 

Facebook Comments