• ตำรวจ ทหาร

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และ องค์กรท้องถิ่น ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”แบ่งปันน้ำใจให้น้องๆนักเรียน ในพื้นที่ปราณบุรี!!

กันยายน 27, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่( ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ )เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ น. โดยพ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ป.ข .พื้นที่ อ.ปราณบุรี ร.ท.ชัยยันต์ พึ่งประโยชน์ มว.รส ที่๒ พื้นที่อ.ปราณบุรี
.
ได้เข้าเยี่ยมเด็กนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาวังปลา ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
.
มีนักเรียน จำนวน ๒๙ คน ซึ่งมีนักเรียนชาย ๒๐ คน และนักเรียนหญิง ๙ คน โดยมีนายกิตติกรณ์  เทพอยู่อำนวย หัวหน้า
สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบชุดนักเรียน(ชาย-หญิง) อายุ ๓-๕ ขวบ จำนวน ๑๒ คนๆละ ๓ ชุด ร่วมเป็น ๓๖ ชุด
.
มอบชุดนักเรียนชาย ระดับประถม ๑-๖ จำนวน ๑๓ คนๆละ ๓ ชุด รวม ๓๙ ชุด/มอบชุดนักเรียนหญิง ระดับประถม 1-6 จำนวน ๔ คนๆละ ๓ ชุด รวม ๑๒ ชุด  ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธาน”มูลนิธิพระราหูใจถึงใจ”
.
และประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเงินสนับสนุนค่าก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอาหารกลางเด็กนักเรียน ซึ่งมี นายพิชิต  สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีอำเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้นำขนม,น้ำผลไม้มาเลี้ยงเด็ก ๆอีกด้วย!!

Facebook Comments

More from my site