กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล BSA Building Safety Award 2018

กันยายน 20, 2018 | คอมเม้น 0

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาคารสำนักงาน และออฟฟิศให้เช่า ของเมืองไทย 4 อาคาร รับรางวัล BSA Building Safety Award 2018
.
นายเอกอธิป รัตนอารี เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารกลาง กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น  เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล BSA Building Safety Award 2018 จาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านงานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในงาน BMAM EXPO 2018 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
.
โดยรางวัลนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้อาคารที่มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยสูงสุดระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้ 4 อาคารสำนักงาน และออฟฟิศให้เช่าที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยภายใต้ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ได้ผ่านเกณฑ์ในการตัดสินครบทั้ง 2 ประเด็น
.
ได้แก่ 1.ด้านการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย 2.ด้านการลดการเกิดภัยพิบัติในด้านอื่นๆ โดยอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประเภท Gold ส่วนอาคาร 208 วายเลส โร้ด
.
และอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประเภท Silverจึงถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาคารสำนักงาน
และออฟฟิศให้เช่าในระดับแนวหน้าของเมืองไทย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tcccpm.com