ศูนย์เชี่ยวชาญระบบควบคุมยานยนต์สมัยใหม่ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สู่สตาร์ทอัพยานยนต์ไฟฟ้า

กรกฎาคม 26, 2018 | คอมเม้น 0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.โดย ผศ.ดร.นพดล  มณีรัตน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญระบบควบคุมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) พร้อมด้วย รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs
.
และ
ผศ.ดร. สุรพงษ์ พงษ์ยุพินพานิช ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับสมาคมสมาร์ทโมบิลิตี้ นำโดย คุณบุญชัย อุดมแสวงโชคนายกสมาคม และคุณวานิช บำรุงชาติ ผู้ก่อตั้งชมรมรถไฟฟ้าไทยทำเอง ร่วมประชุมระดมความเห็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและดัดแปลงยานยนต์ภายในประเทศ
.
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ตลอดจนเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

Facebook Comments