บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กรกฎาคม 13, 2018 | คอมเม้น 0

บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award )
.
เพื่อ ยกระดับองค์กรและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
.
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศและ กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัสฯ จำกัด นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร
.
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award ) ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
.
รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คุณสุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์  และผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณสมชาติ  น้อยศิริสุข กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
.
ซึ่งถือเป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล เพื่อผลักดันองค์กรSMEs ที่มีคุณภาพให้เป็นองค์กรต้นแบบที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการดำเนินงานให้องค์กร SMEs อื่นๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
.
ซึ่งบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เป็นองค์กรที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสามารถในการเป็นต้นแบบขององค์กรประเภท SMEs”
.
โดย ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การร่วมลงนามในครั้งนี้แสดงถึงความเป็นเลิศในศักยภาพด้านระบบการบริหารจัดการของบริษัทควอลิตี้พลัสฯ ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเป็นต้นแบบองค์กร SMEs
.
และมีโอกาสในการยกระดับพัฒนาการขององค์กรให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award )”