• ภูมิภาค

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเพชรชรา ตำบลไชยสถาน เรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2561

กรกฎาคม 14, 2018 | คอมเม้น 0

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเพชรชรา ตำบลไชยสถาน เรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2561 เข้าชมภาพยนตร์ซีรี่ย์ เรื่อง “20 ใหม่ ยูเทิรน์วัย หัวใจรีเทิรน์”
.
นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.ไชยสถาน นำนักเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน โรงเรียนเพชรชรา เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
.
โดยมี น.ส เนตรนภา จิวสืบพงษ์ ผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สาขาบิ๊กซี เปิดประสบการณ์ย้อนวัยชรา นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพชรชรา  กว่า200 คน  เข้าชมภาพยนตร์ซีรี่ย์ เรื่อง “20 ใหม่ ยูเทิรน์วัย  หัวใจรีเทิรน์”  แนวโรแมนติก ดราม่า เพื่อสร้างความผ่อนคลายในวัยชรา ผู้ชมเกิดความสุข เกิดข้อคิดเกี่ยวกับคนต่างวัยในครอบครัว
.
แต่ได้ข้อคิดมุมมองชีวิตของวัยที่แตกต่าง ระหว่างวัยชรา วัยผู้ใหญ่ และวัยรุ่นหนุ่มสาว การอยู่กันในครอบครัวจนเกิดการไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
.
โดยมีช่องว่างระหว่างวัยเป็นตัวขั้นกลาง ทั้งความคิดและการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว การเอาใจใส่ และการอยู่อย่างไรให้เกิดความรักและความอบอุ่น
.
โดยไม่ทอดทิ้งปู่ย่าตายายให้อยู่ตามลำพัง  ตลอดจนแง่คิดย้อนถึงอดีตยังสาวที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว สามารถเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ได้อย่างเข้มแข็ง สร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่ผู้สูงอายุ  ย้อนวัยชราอีกครั้ง
.
สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน  “โรงเรียนเพชรชรา” หรือโครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน ปีนี้มีผู้สูงอายุในพื้นที่ 11หมู่บ้าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 124 คน
.
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2568
.
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,851 แห่ง ให้พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายดังกล่าว
.
นาย เอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กล่าวว่า การเรียนการสอน และความสำเร็จของนักเรียน มิใช่อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
.
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โรงเรียนเพชรชรา นักเรียนมีอายุเฉลี่ย ตั้งแต่ 55 ปี ถึง 83 ปี ส่วนใหญ่พึงพอใจมีความสุข ได้เพื่อนใหม่ ได้พูดคุยทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
.
ผู้สูงวัยเหล่านี้ จะเป็นผู้สูงวัยคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวที่บ้าน ได้แลกเปลี่ยนความคิด ทำให้รู้เรื่องราวในโลกปัจจุบันมากขึ้น ทำให้ก้าวทันตามสมัยในยุคปัจจุบันอยู่เสมอ

Facebook Comments