“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาร์!!

กรกฎาคม 31, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
พร้อมคณะนำสิ่งของอุปโภค บริโภค อาทิ น้ำดื่ม 5 แพค,ข้าวสาร 5 ถุง,ถุงยังชีพ จากมูลนิธิพระราหูจาก”โครงการใจถึงใจ”
.
โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ มอบให้นางสลิตา เสนา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมาร์ เป็นลำดับต่อไป!!