โครงการอาสาสมัครแนวใหม่ มุ่งรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน

กรกฎาคม 31, 2018 | คอมเม้น 0

กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัว TCP Spirit โครงการอาสาสมัครแนวใหม่ มุ่งรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน
.
– ประเดิมกิจกรรม หมอต้นไม้ ชวนเหล่าอาสาดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี
– ผนึกเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ กทม. บิ๊กทรี และเดอะ คลาวด์
– อเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดง คนรุ่นใหม่ที่ทำงานสังคม นำทีมทำกิจกรรม
.
เมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งเป็นองค์กรของคนไทย ที่เป็นเจ้าของ เป็นผู้ผลิต และเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ และซันสแนค ได้เปิดตัว TCP Spirit
.
โครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการทำกิจกรรมกับอาสาสมัครในรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอดและขยายความร่วมมือมาจาก “กระทิงแดง สปิริต” โดยโครงการ TCP Spirit จะมุ่งให้การสนับสนุนจิตอาสาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ภาคีเครือข่าย และกลุ่มองค์กรต่างๆ
.
ผ่านกิจกรรมที่แปลกใหม่ในหลากหลายมิติ รวมถึงกิจกรรมที่สังคมต้องการแต่ขาดพลังผลักดัน ประเดิมกิจกรรมแรกด้วย “หมอต้นไม้” มั่นใจพลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสาและภาคี
.
จะสามารถช่วยกันทำให้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี
.
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “TCP Spirit เป็นโครงการที่เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
.
โดยมุ่งสนับสนุนให้เหล่าอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา ผ่านทางกิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้
.
แฝงความสนุกสนาน และประสบการณ์แปลกใหม่ พร้อมกับได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว อาสาสมัครสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตนเอง ชุมชน และสังคมได้”
.
“เจตนารมณ์ของการทำโครงการ TCP Spirit ยังเหมือนเดิม ไม่ต่างจากโครงการจิตอาสาที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อกว่า 10 ปีแล้ว
.
ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น เรดบูล สปิริต เป็นกระทิงแดง สปิริต และเป็น TCP Spirit ในวันนี้ เรายังคงมุ่งมั่นทำกิจกรรมกับอาสาสมัคร เพราะเราเชื่อว่าอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่
.
ทุกคนมีพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สังคม หรือชุมชนให้ดีขึ้นได้ ขอเพียงมีใจที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะลงมือทำ
.
โครงการ TCP Spirit ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงใจอาสา ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน” นายสราวุฒิ กล่าว
.
หมอต้นไม้ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของ TCP Spirit และกลุ่มบิ๊กทรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งหวังให้อาสาสมัครได้เรียนรู้
.
และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี เพราะต้นไม้ใหญ่ไม่เพียงจะเป็นที่กักเก็บน้ำตามธรรมชาติ รักษาความชุ่มชื่น รักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ
.
ช่วยฟอกอากาศ ป้องกันฝุ่น และทำให้คนเมืองมีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ต้นไม้ที่มีอายุมากยังเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต
.
ที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชนให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ แต่ปัญหาที่พบคือต้นไม้ใหญ่ในเมืองไม่ได้รับการดูอย่างถูกต้อง
.
ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่รัฐที่ขาดความรู้ ขาดอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่เป็นสมบัติของเมือง ขณะเดียวกันระดับประชาชนทั่วไปก็ขาดความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ในบ้านของตัวเองเช่นกัน
.
“กิจกรรมหมอต้นไม้ จึงเน้นการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมาก มากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ กิจกรรมนี้ไม่เพียงจะสนับสนุนให้เกิดการดูแลต้นไม้ในเมืองอย่างถูกวิธีเท่านั้น แต่เมื่ออาสาได้เรียนรู้ ได้ลงมือทำ
.
และได้นำประสบการณ์กลับไปใช้ที่บ้าน หรือในชุมชน จนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
.
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มุ่งมั่นจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน” นายสราวุฒิ กล่าว
.
อาสาสมัครทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมหมอต้นไม้กับโครงการ TCP Spirit ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้อย่างเจาะลึก ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ไม้ การเพาะกล้าไม้ ลักษณะของต้นไม้ที่แข็งแรง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
.
รวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้อย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
.
นอกจากนั้นอาสาสมัครยังได้ร่วมพูดคุยกับ อเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดง ผู้หลงใหลในธรรมชาติ และ ชื่นชอบการดำน้ำ ก่อนจะมองเห็นศักยภาพของตัวเองด้านการอนุรักษ์สัตว์และธรรมชาติ
.
อเล็กซ์ได้ทุ่มเทอย่างมากกับงานค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้เด็กๆ ที่เข้ามาเรียนรู้ ได้เข้าใจในธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดความคิดด้านการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ เพื่อโตขึ้นจะได้เป็นที่พึ่งพาของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติได้
.
อเล็กซ์จึงเป็นเสมือนตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอาสาสมัคร
.
นอกจากนั้นอเล็กซ์ยังได้นำทีมอาสาสมัครเข้าร่วมทำกิจกรรมหมอต้นไม้กับฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐานประกอบด้วย 1. สายตรวจต้นไม้ 2. ฐานนักสืบธรรมชาติ 3. ฐานเพาะกล้าเป็นต้น 4. ฐานเซียนตัดเซียน และ 5. ฐานปีนของสูง
.
โครงการ TCP Spirit ยังมีแผนที่จะไปทำกิจกรรม หมอต้นไม้ อีกครั้งที่ในช่วงปลายปีที่จังหวัดเชียงใหม่
.
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับโครงการ TCP Spirit ได้ที่ www.tcpspirit.com

 

Facebook Comments