กระทรวงอุตฯ ชูงาน “Thailand Industry Expo 2018” เล็งติดปีก SMEs สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

กรกฎาคม 26, 2018 | คอมเม้น 0

กระทรวงอุตสาหกรรม คิกออฟงาน “Thailand Industry Expo 2018” เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตด้วยสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอกย้ำขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” พร้อมโชว์ศักยภาพทุกคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
.
นายอุตตม กล่าวว่าผมเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี มีการลงทุนเติบโตไม่ร้อยกว่าร้อยละ 10 และมีมูลค่าการส่งออกเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ8
.
ซึ่งจะเป็นอัตราการขยายตัว ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ภายใน 
20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
.
การจัดงาน 
Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย : Thailand Industry 4.0: Change to Shift” เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
.
โดยกำหนดจัดงานวันที่ 
2-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค   เมืองทองธานี
.
ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้ง 
4 วันของการจัดงานจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งสิ้นกว่า 200,000 คน และคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการรวมกว่า 500 ล้านบาท
.
สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกโซนต่าง ๆ ได้แก่
.
1. โซน Royal Pavilion
 เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
.
2. โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry Shift 4.0)
 นําเสนอทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลกประเด็นสําคัญและปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย
.
3. โซน Global & SME Innovation Showcase
 เป็นพื้นที่หลักในการนําเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มี นวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

-กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ

-กลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0

-กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
.
4. โซน Business Matching
 เป็นการดําเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากเมืองต่างๆ ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรม Business Matchingเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและและผู้ประกอบการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Digital Value Chain
.
5. โซน University & Maker Club
 เพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากําลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
.
รวมทั้งพื้นที่ 
Maker Club ที่นําเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเมกเกอร์จากทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้าของเมกเกอร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาประเทศสู่ “Thailand 4.0” พร้อมกิจกรรม Workshop
.
6. โซน Premium Outlet
 ซึ่งเป็นการคัดสรรสินค้าและบริการ คุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ มากกว่า 300 ร้านค้า มาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
.
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสถาบันการเงินมานําเสนอแพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ลดข้อจํากัด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน กว่า 40 หัวข้อ
.
รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม 
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มการผลิต และการบริการ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และกิจกรรมพิเศษเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ