สสปท. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

มิถุนายน 29, 2018 | คอมเม้น 0

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงพร้อมป้องกันและกระตุ้นจิตสำนึกให้สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ใช้แรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
.
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางกระทรวงแรงงานได้ส่งมอบภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ จึงได้จัดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ”
.
เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
.
โดยภายในงานนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัล ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการรับรอง และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ
.
ในการนี้ นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ