“รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ”

มิถุนายน 15, 2018 | คอมเม้น 0

“รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย”
.
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
.
ได้เดินทางเยี่ยมชมการฝึกสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ กองอำนายการฝึกการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง (ภายในฝูงบิน 106 สนามบินอู่ตะเภา) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
.
โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้การต้อนรับ
.
สำหรับการใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายนั้น เป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (FMC : Fishery Monitoring Center) กรมประมง
.
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ และเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
.
ในการตรวจสอบเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจตรา ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง
.
โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยาน UAV ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างการตรวจการณ์โดยเครื่อง UAV ของศูนย์ FMC ศูนย์ PIPO หน่วยตรวจทางทะเล ในการนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
.
: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ( กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ)

#ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์

Facebook Comments