“พิธีเปิดตัวโครงการรับชำระค่าโดยสาร ขสมก. สาย Airport Bus ผ่านกรุงไทย QR CODE !!

มิถุนายน 15, 2018 | คอมเม้น 0

“นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการรับชำระค่าโดยสาร ขสมก. สาย Airport Bus ผ่านกรุงไทย QR CODE !!
.
14 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการรับชำระค่าโดยสาร ขสมก. สาย Airport Bus ผ่านกรุงไทย QR CODE 
.
ในโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด”
.
โดยการนำระบบ QR CODE 
มาใช้ในการชำระค่าโดยสาร นำร่อง 2 สายแรก ในสาย Airport Bus สาย A1 และสาย A2
.
โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
.
นายเชิดชายสนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
.
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นายเผด็จ ประดิษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สตร.
.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 1 ประตู 15 ท่าอากาศยานดอนเมือง!!

#ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์

 

Facebook Comments