ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลาก บ้านเรือนราษฎรและสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย

มิถุนายน 20, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 19มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่าน อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง    เป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์เข้าบ้านเรือนประชาชน 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน จำนวน 6 ครัวเรือน บ้านเรือนราษฎรสิ่งของเครื่องใช้และสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย แยกเป็นอำเภอทุ่งช้าง 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน
.
ได้แก่ ตำบลทุ่งช้าง หมู่ที่ 5 บ้านเรือนเสียหาย 2 ครัวเรือน อำเภอเชียงกลาง 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลพระธาตุ หมู่ที่ 1 หมุ่ที่ 7 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5 ครัวเรือน เบื้องต้นพบมีไก่ตาย 14 ตัว หมู 3 ตัว  พันเอก รัตนะ  พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง
.
สั่งการให้ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  เข้าให้การช่วยเหลือราษฎร บ.ทุ่งผึ้ง ม.5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 2 ราย ดังนี้
.
รายที่ 1 นายธรรม ศรีวิชัย บ้านเลขที่ 11 ม.5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
.
รายที่ 2  นาย เหน็บ  ใจเต็ม บ้านเลขที่ 38หมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
.
สาเหตุเกิดจากฝนตกหนักน้ำในคลองระบายน้ำอุดตันจากสิ่งปฏิกูลทำให้น้ำเอ่อท่วมล้นดังกล่าว เบื้องต้นหน่วยได้ประสาน เทศบาลทุ่งช้าง, ปภ.อบต.และ, จนท.ตร.สภ.ทุ่งช้าง,จนท.อส.อ.ทุ่งช้าง, ผู้นำท้องที่ และราษฎรในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
.
เมื่อ เวลา12.00น. มีผู้เข้าร่วมให้การช่วยเหลือ จำนวน 40 คน ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 โดยเตรียมความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามคำที่ว่า “ทหารบกช่วยเหลือประชาชน”
.
โดยสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทร 054- 791056  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3  ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
.
นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง เข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้นำหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง หน่วยทหาร และ อบต.ในพื้นที่
.
เข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งสองอำเภอแล้วในเบื้องต้น และรอการสำรวจเพื่อรวบรวมความเสียหายให้ทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไป    อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง และอยู่อาศัยใกล้พื้นที่ลุ่มน้ำ และพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่าน และประชาชนในภาคเหนือ ขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
.
รับฟังการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในระยะนี้ต่อไป

Facebook Comments