เที่ยวน้ำตกแม่พูล ฤดูผลไม้ลับแล

พฤษภาคม 16, 2018 | คอมเม้น 0

ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์นิว ได้ลงพื้นที่ท่องเที่ยวน้ำตกแม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมตลาดและร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณน้ำตกแม่พูล พบว่ามีการขยายตัวเติบโตอย่างมาก เพราะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำตกแม่พูลและตลาดผลไม้บริเวณหน้าน้ำตกจำนวนมาก
.
เนื่องจากปีนี้ราคาทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ไม่สูง รวมถึงทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองลับแลที่ผู้ผู้นิยมรับประทานอย่างมาก
.
ขณะเดียวกันมีการขยายตัวของร้านค้าและโอมสเตย์ที่นิยมตั้งโต๊ะอาหารบริหารลูกค้าในลำห้วย ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธาร ที่อาจมีผลต่อการอุปโภคบริโภคน้ำจากต้นน้ำแห่งนี้ และนับว่าเป็นการเติบโตที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
.
อีกทั้งมีโฮมสเตย์ที่นิยมปลูกสร้างริมลำห้วยไม่ห่างจากน้ำตกแม่พูลมากนัก จนเป็นที่น่ากังวลของชุมชนและนักสิ่งแวดล้อมคือปัญหาขยะและเศษอาหารที่อาจตกและไหลไปตามน้ำได้
.
และในอนาคตอาจมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้เพิ่มขึ้นจนยากแก่การควบคุมได้ แต่เวลานี้นับว่ามีนักท่องเที่ยวนิยมกันมาก

Facebook Comments