“ปิดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด ประจำปี61!!

พฤษภาคม 18, 2018 | คอมเม้น 0

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นาวาเอก พลวัฒน์ ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน
.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานปิดกิจกรรม สายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จว.กาญจนบุรี
.
กิจกรรม “สายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด” เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
.
จึงได้ดำเนินการเชิญชวนครอบครัวของข้าราชการในกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัว ทำให้ระยะห่างระหว่างพ่อแม่และลูกได้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้บุตรหลานการห่างไกลยาเสพติด ได้เป็นอย่างดี
.
ตามที่ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้ดำเนินการรณรงค์ ปลูกฝังให้ความรู้ ถึงพิษภัย และโทษทัณฑ์ของยาเสพติด ให้กับครอบครัวของกำลังพลในกองทัพเรือเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น
.
ฝ่ายกิจการพลเรือน ยังมีหน้าที่สำคัญ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยในปีงบประมาณ 2561
.
ได้ดำเนินการรณรงค์ภายใต้ชื่อโครงการ “กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด” มาแล้วจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย
.
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และในครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 3!!
.
ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ!!

#ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์

Facebook Comments