“ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน!! ร่วมกับ กอ.รมน.เติมความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ !!

พฤษภาคม 11, 2018 | คอมเม้น 0

วันที่ 10 พ.ค.61 เวลา 16:00 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี”โครงการ ใจถึงใจ เติมความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง” จัดโดย”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมด้วย พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง คุณสัญญา นิลสุพรรณ ที่ปรึกษาชมรมฯ และ คณะ นำสิ่งของต่างๆเช่น วีลแชร์ ถุงยังชีพมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ และของใช้อุปโภค บริโภค น้ำดื่ม รวมทั้งทุนทรัพย์
.
มอบให้แด่ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี นายไชยชนะ สิทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด และนาย ชิน ศิริวรรณดี ปลัด อาวุโส สามร้อยยอด พร้อม ข้าราชการในอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนให้การต้อนรับ
.
ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมนำสิ่งของอุปโภค บริโภค มามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงเช่น นาย กิติกรณ์ เทพอยู่อำนวยหน.สนง.ปภ.ประจวบคีรีขันธ์

.
นาง สุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จว.ประจวบคีรีขันธ์
.
พ.ต.อ.เฉลิมวุธ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.สภ.สามร้อยยอด, 
ร.ต.สันติ หอมตลบ หน.ชุด มว.รส.ที่ 2 พื้นที่ อ.สามร้อยยอด, ร.ท.วิชัย สุขอุดม หน.ชุด ชพส.1209, ร.ต.วีรชน ธะนะวงค์ นายทหารการข่าว
.
ซึ่งโครงการฯมอบสิ่งของต่างๆในเขตอำเภอสามร้อยยอด ในครั้งนีโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 4 ตำบล และมีผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดรวม 11 ราย ดังนี้
.
1.นาง ก้าน บุญเกิด อายุ91ปี บ้านเลขที่ 82 ม.2 ต.ไร่เก่า(ป่วยแขนขาอ่อนแรง)
.
2.นส.แต๋น ช้างเพชร บ้านเลขที่ 21/1 ม.2 ต.ไร่เก่า 
(ป่วย เบาหวาน ความดัน) ต้องการรถวิลแชร์
.
3.นาง กิ่ง เอี่อมสอาด อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 29 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย หกล้มเดินไม่ได้) ต้องการรถวิลแชร์
.
4.นาง ขวัญเมือง ช้างเพชร อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 388 ม.2 ต.ไร่เก่า (ป่วย ผ่าตัดสมอง) ต้องการรถวิลแชร์
.
5.นาย หลง ตาลใช้ บ้านเลขที่ 101 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วย ตาบอด เดินไม่ได้) ต้องการรถวิลแชร์
.
6.นส.กิ่งแก้ว ขันทอง อายุ54 ปี บ้านเลขที่ 108 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วย แขนขาอ่อนแรง)ต้องการรถวิลแชร์
.
7.นาย เสนอ ทองประเสริฐ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 170 ม.3 ต.ไร่ใหม่ (ป่วยขาลีบ)
.
8.นาง ปิ้ง สามงามวี อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 58 ม.4 ต.ศิลาลอย (ป่วย แขนขาอ่อนแรง)ต้องการใช้รถวิลแชร์
.
9.นาย ชัยวัฒน์ พูลหนองรี บ้านเลขที่ 145 ม.4 ต.ศิลาลอย (ป่วย สมองไม่สั่งงาน) 
ต้องการรถวิลแชร์
.
10.นส.อุไร สุขเมือง อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 45 ม.2 ต.สามร้อยยอด (ป่วยแขนขวาขาด ขาฃ้ายหัก)
.
11.นาย นัด ปรางงาม อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 59 ม.3 ต.สามร้อยยอด(ป่วย ขาฃ้ายขาด)ต้องการใช้รถวิลแชร์
.
สำหรับโครงการ “ใจถึงใจ เติมความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง”โดย “ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุขกับครอบครัวและสังคมต่อไป!!

#ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์

Facebook Comments