MOU โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร

เมษายน 7, 2018 | คอมเม้น 0

บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
.
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
.
นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวพิลาณี  ไวถนอมสัตย์ ณ สถาบันพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทควอลิตี้พลัวเอสเทติค จำกัด
.
ผู้ผลิตเครื่องสำอางและส่งออกสารสกัดของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการทำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
.
โดยความร่วมมือครั้งนี้บริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติคจำกัดได้นำสารสกัดที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งออกสู่ตลาดสารสกัดต่างประเทศ
.
โดย ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การร่วมลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมหน้าตลาดสารสกัดไทย เนื่องจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นการนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดสารสกัดโลก
.
โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทย รวมถึงช่วย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยในต่างประเทศ และการร่วมมือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ภาครัฐและเอกชนทำความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
.
ทั้งมีทางบริษัทควอลิตี้พลัสฯ มีแผนที่จะจัดทำหลักสูตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอีกด้วย ”

Facebook Comments