โครงการ “Let Them See Love” ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี

เมษายน 4, 2018 | คอมเม้น 0

สภากาชาดไทย โดย ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำปี 2561” พร้อมมอบโล่ขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น
.
โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหารงานประธานกรรมการผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ในฐานะเป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์สังคม สร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง ให้ประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะผ่านโครงการ “Let Them See Love” ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 12 ปี
.
นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
.
โครงการ Let Them See Love ได้ช่วยสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน สร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีงามต่อการบริจาคอวัยวะ ว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต ตลอดจนสะท้อนความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่นที่ต้องการขับเคลื่อนหลักการความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ
.
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้สานต่อแคมเปญภายใต้แนวคิด “Dream Transplant – ปลูก ถ่าย ฝัน” และเชื่อมั่นว่า จะประสบความสำเร็จมากกว่าปีก่อน สามารถสร้างการรับรู้ในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

 

 

Facebook Comments