“โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทย”

เมษายน 11, 2018 | คอมเม้น 0

ซีพีแรม ยกระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้ากว่า 100,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
.
คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วย คุณกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
และคุณสุวณีย์ ทิพย์หมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเลกว่า 100,000 ตัว หนึ่งในภารกิจขับเคลื่อน “โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทย”
.
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปูม้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งเป็นการยกระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments