งานแถลงข่าวและการบรรยายพิเศษ“เทคนิคการตลาดออนไลน์สนับสนุนร้านค้าจตุจักรรับมือยุคดิจิตอล”

เมษายน 25, 2018 | คอมเม้น 0

“การรถไฟฯ หนุนผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร ใช้การตลาดออนไลน์นำแอพพลิเคชั่น เพิ่มช่องทางการขายรับมือตลาดดิจิตอล ยุค 4.0!!
.
การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวและการบรรยายพิเศษ“เทคนิคการตลาดออนไลน์สนับสนุนร้านค้าจตุจักรรับมือยุคดิจิตอล”
.
ส่งเสริมผู้ประกอบการในตลาดนัดจตุจักรด้วยแอพพลิเคชั่นสุดล้ำเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า เป็นการสร้างรายได้ และสามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น ตามแผนงานการก้าวสู่ตลาดนัดจตุจักร 4.0!!
.
วันที่ 25 เม.ย. 61 ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
.
ในการนำแอพพลิเคชั่น CHATUCHAK GUIDE มาช่วยในการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายในตลาดนัดจตุจักรซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการค้าในตลาด ลูกค้า และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
.
ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับโลกในยุคดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแนวคิดหรือทฤษฎีการทำการตลาดในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบันมากขึ้น
.
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการแนะนำแอพพลิเคชั่นดั่งกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูลร้านค้าหรือสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
.
ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ช่วยเพิ่มรายได้ สามารถขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องรอเปิดหน้าร้านในตลาดฯ ได้อีกด้วย
.
นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการทำตลาดออนไลน์โดยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่จะมาแนะนำวิธี
.
และสร้างเทคนิคการขายใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ที่อยากก้าวเข้ามาใช้สื่อดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย ให้กับตนเอง เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
.
รวมทั้ง ทิศทางการพัฒนาตลาดนัดจตุจักรในอนาคตที่การรถไฟฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็นแผนในระยะเร่งด่วน และแผนระยะยาว
.
ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำแผนการพัฒนาในระยะเร่งด่วน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
.
โดยรอบตลาดนัดจตุจักร อาทิ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ และทางเข้า-ออกประตู 2 ประตู 3 เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว การดูแลรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดต่าง ๆ ของตลาดนัดจตุจักรการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำ
.
ซึ่งพบว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไทยที่ให้ความสนใจในสินค้าประเภทเครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะให้ความสนใจในสินค้า
.
ประเภทอาหารการกิน สินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือ ของที่ระลึกต่างๆส่วนแผนระยะยาว การรถไฟฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดทันสมัยมากยิ่งขึ้น
.
การปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า-ออกที่ 1 รวมถึงการสร้างที่จอดรถอัตโนมัติ (Smart Parking) ที่สามารถรองรับรถยนต์ของผู้มาใช้บริการได้ไม่ต่ำกว่า 100 คัน และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งด้านในและด้านนอกของตลาดนัดจตุจักรให้มีความทันสมัย สะดวก สบาย
.
เพื่อให้สมกับที่ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นตลาดที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นตลาดแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยอีกด้วย
.
https://www.facebook.com/pr.railway/posts/2106882112659982

 

Facebook Comments