สาธารณสุขจังหวัดน่าน ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างองค์กรต้นแบบห่วงใยสุขภาพ

กุมภาพันธ์ 6, 2018 | คอมเม้น 0

ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีบุคลากรสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมการแข่งขันกีฬาเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทุกระดับ เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับประชาชนในจังหวัดน่าน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีกิจกรรมการออกกำลังกาย มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
โดยภายในงาน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันกีฬา ซึ่งประกอบด้วยการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ขบวนพาเหรด กิจกรรมเต้นแอโรบิค การปั่นจักรยานระยะทาง 16 กม. และ 36 กม. การแข่งขันขันกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน  และวิ่ง 100 เมตร 1500 เมตร
.
ด้านนายแพทย์นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการสร้างสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีในการสร้างสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย ซึ่งบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนมาโดยตลอด เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
.

Facebook Comments