ผู้กำกับกำลังสำรองฯ รุ่นที่ 31 ร่วมส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มอบน้ำหมัก EM 12,000 ลิตรให้กับค่ายสุรสีห์

กุมภาพันธ์ 14, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย ร่วมกับผู้กำกับกำลังสำรองรักษาดินแดน รุ่นที่ 31 นำทีมโดย ผกร.ต.ศักดิ์ชาย มีสมบูรณ์ จัดกิจกรรม CSR ประจำปี โดยส่งมอบน้ำหมักชีวภาพ EM  จำนวน 12,000 ลิตร ให้กับกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด
.
ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน พันเอกสุธี เจียมสกุล ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 รับมอบน้ำหมักชีวภาพ EM เพื่อนำไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของทุกหน่วยทั้งในหน่วยทหาร และบ้านพักของกำลังพล รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพล.ร.9 ที่ซึ่งเป็นศูนย์หลักในการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกำลังพลและประชาชนที่มีความสนใจ พร้อมทั้งได้นำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
พร้อมกันนี้ในเวลา 14.00 น. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นบุตรธิดาของทหารในค่ายและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยพันเอก สุธี  เจียมสกุล ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 เป็นผู้แทนรับมอบ จำนวน 20 ทุน รวม 24,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ เยาวชนต้นกล้าตัวน้อยๆ ที่จะได้รับการปลูกฝังและเรียนรู้ในสิ่งที่ดีงาม เพื่อเติบใหญ่ต่อไปจะได้เป็นต้นกล้าเยาวชนและเป็นไม้ใหญ่ที่หยั่งร่กฝังลึกให้แผ่นดินเจริญมั่นคงด้วยการเป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป
.
ผกร.ต.ญ.ธัญธรณ์ บัวงาม รายงาน
.

 

Facebook Comments