บีเคเค จับมือ สุรศักดิ์มนตรี รุกคืบโครงการไวไฟฟรีในโรงเรียน

กุมภาพันธ์ 22, 2018 | คอมเม้น 0

จากการเปิดตัวโครงการ “OTW Free WiFi For School” ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางบริษัท BKK Developer ยังคงมุ่งหน้าติดตั้งและส่งมอบโครงการ “OTW Free WiFi For School”โดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบโครงการอย่างเป็นทางการแก่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งทางบีเคเคจะเริ่มทยอยส่งมอบให้โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ทางโรงเรียนครบจำนวน 50 โรงเรียนภายในปี 2561 นี้
.
ทางบริษัท บีเคเคดีเวลลอปเปอร์ จำกัดโดยมี นายพีรณัฐรุจนวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท, นายวิมกริชวงศ์วิเศษศิริ ประธานกรรมการบริหาร และนายก้องภพ กันตถาวร รองประธานกรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่า “ขณะนี้โรงเรียนที่ได้นำร่องในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไปแล้วนั้น ได้ผลตอบรับกลับมาค่อนข้างดี โดยมีนักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า  75%  จากนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน ซึ่งทางบีเคเคยังคงมุ่งหวังที่จะตอบสนองนโยบายไทยแลนด์  4.0  ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของหน่วยงานทางด้านการศึกษาไทย เพื่อให้มีศักยภาพที่เท่าทันกับการพัฒนาในยุค  4.0  และต่อๆ ไปในอนาคต”
.

.

Facebook Comments