วันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2561

กุมภาพันธ์ 19, 2018 | คอมเม้น 0

19 ก.พ. 61 วันนี้เวลา 9.00 น. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ในฐานะรอง ผอ.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2561 โดย มีผู้บังคับบัญชา นายทหารผู้ใหญ่ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ และตัวแทนมวลชน กอ.รมน. เข้าร่วมงาน
.
สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเป็นการรำลึกถึงความเป็นมา และเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ ตลอดจนผลการปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในอดีตที่ผ่านมา โดย กอ.รมน. ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ทุกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 วันสถาปนานับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงในราชอาณาจัก เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2551
.

Facebook Comments