ผวจ.อุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ เปิดงานตลาดประชารัฐฯ

มกราคม 5, 2018 | คอมเม้น 0

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน”โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้” โดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีที่ทำมาค้าขายเพิ่มมากขึ้น
.
และส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าOTOP SMEs ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ให้มีตลาดค้าขาย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาพอสมควรและเป็นที่ชื่นชอบของชาวอุตรดิตถ์และนักท่องเที่ยวอย่างมาก

.
ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานหอการค้า โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมรกต อารียะ ผอ.ศูนย์ข่าวเดลิมิเร่อร์นิว คุณจุฑาวิศ อารียะ คอลัมนิสต์โพสต์ไทม์อุตรดิตถ์(PostTime) นายพูลชัย ราชประสิทธิ์ บก.นิวส์ข่าวไท
.
พร้อมสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพและคณะครู นักเรียน อุตรดิตถ์ดรุณีมาร่วมงาน ณ ลานจอดรถ อบจ.อุตรดิตถ์

 

 

Facebook Comments