“กอ.รมน.ภาค1 เปิดโครงการ!! สื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561”

มกราคม 31, 2018 | คอมเม้น 0

วันนี้ (30 ม.ค.61)เวลา 09.00 น.ที่ห้องเอนกประสงค์ บก.ทภ.1 พลตรีอภิชาติ สุขแจ่ม รองแม่ทัพภาค 1/รอง ผอ.รมน.ภาค1 (3) เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/61 โดยมี พ.อ.สุวิชญ์ แดงจันทร์ หน.ฝนผ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วม และสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ฯลฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพิ่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน สร้างสังคมให้เกิดความสงบสุข ต่อต้านข่าวลือ สิ่งสำคัญที่ท่านประธานฝากไว้คือ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้สังคมรับทราบขอให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สื่อสารไปในทางที่ดี ไม่เป็นภาพลบ และท่านให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน เนื่องจากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ สร้างเครือข่ายที่ดี มีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐ และต้องช่วยกันสร้างสังคมให้เกิดความรักความสามัคคี ไม่นำเสนอข่าวที่เป็นภาพลบหรือทำให้ใครเดือดร้อน
.
ขอให้นำสิ่งต่างๆ ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากขึ้น ขอให้ทุกท่านตั้งใจและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ สำหรับกิจกรรมหลังเปิดโครงการเริ่มต้นด้วย กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ วิทยากรครูฝึก อพป. ของ กอ.รมน.สุพรรณบุรี ต่อด้วยการบรรยายพิเศษบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองและจรรยาบรรณสื่อ จาก นายพรพิทักษ์ แม้นศรี ผชช.เฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการบรรยายพิเศษผลการดำเนินงานของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของ คสช. วิทยากรจาก กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมกับได้รับเกียรติจาก พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 ได้ให้เกียรติมาพูดคุยและทักทายกับสื่อมวลชนที่มาร่วมโครงการ..สื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/61ในครั้งนี้หลังจากนั้นได้พาคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังฯ และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และมี พ.อ.วิรัฎฐ์ วงจันทร์ รองเลขาธิการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปฏิรูป กอ.รมน. ภาค 1 เข้าร่วมและให้กำลังใจสื่อมวลชนทุกท่านในครั้งนี้ด้วย!!!
.

Facebook Comments