Love Film โครงการหนังรัก สำหรับคนรักหนัง หนุนคนรุ่นใหม่ผลิตภาพยนตร์ –ตอบโจทย์คอหนังรัก

ธันวาคม 26, 2017 | คอมเม้น 0

โฮซันนาครีเอชั่น จับมือ สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย และ เพจเกิดมาเพื่อดูหนัง จัดทำโครงการภาพยนตร์ Love Film Project ครั้งที่ 1 ที่มีคีย์ของเรื่องเป็นคำตอบของความรัก ความยาวรวม 90 นาที พร้อมฉายในโรงภาพยนตร์ ช่วงเดือนเมษายน 2561
.
นันท์มนัส ชยพัฒนสรณ์ คณะผู้จัดทำโครงการ Love Film Project ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่า Love Film Project เป็นโครงการที่เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีทักษะในการผลิตภาพยนตร์
.
มาร่วมกันใส่ความหมายของคำว่ารักที่ไม่ผิดเพี้ยน ไปยังสังคมรอบข้างผ่านทางสื่อภาพยนตร์ ซึ่งโครงการเปิดรับสมัครผู้ทีสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเรามีเพียงแค่งบประมาณในการผลิตเพียงเล็กน้อย ที่ผู้สนับสนุนอยากร่วมบอกความรัก ได้ส่งผ่านมาให้ โครงการ Love film ไม่ได้จำกัด อายุ เพศ การศึกษา หรือ ศาสนาที่แตกต่าง
.
เพียงแค่ มีความตั้งใจที่จะบอกเรื่องราวของความรักอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงๆ มีความถ่อมใจในการทำงาน มีทักษะในการเขียนบทภาพยนตร์อยู่บ้างเพื่อจะเข้ามาร่วมพัฒนาบทภาพยนตร์กับที่ปรึกษา และ มีการเตรียมตัว
.
เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ทำงานได้ชัดเจน เหมาะกับการที่ใช้เป็นภาพยนตร์ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ และ มีมุมมองในการถ่ายทอดไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย โดยผู้จัดทำโครงการ บริษัท โฮซันนา ครีเอชั่น จำกัด และ เพจ เกิดมาเพื่อดูหนัง ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้เป็นแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นรูปธรรม
.
โครงการ Love Film มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นมืออาชีพ พัฒนาขีดความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมมุ่งหวังให้เป็นสื่อและกิจกรรมในการบ่มเพาะความคิด และพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ของเยาวชน และประชาชน ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันความรักกลับไปยังสังคมรอบข้างอย่างเป็นรูปธรรม
.
ทั้งนี้จากการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 60 ทีม คณะผู้จัดทำโครงการฯ ได้คัดเลือกทีมเข้าร่วมการทำงานในครั้งนี้ จำนวน 5 ทีม ในการผลิตภาพยนตร์รัก 5 เรื่อง ได้แก่ คุณ นิพันธ์ จ้าวเจริญพร, คุณพิษณุ บุญเทียน, คุณอินทัช พชรอินคัม คุณวรวุฒิ หลักชัย, และ คุณชาตรี นวลเอี่ยมเอก
.
ซึ่งทั้ง 5 ทีม จะร่วมกันพัฒนาบทกับ Mentor คุณแตงโม นิดา ,คุณนันทนา บุญหลง, คุณต้น ตระการ ,คุณบลู เอลิกา และ คุณโบ สุรัตนาวี เพื่อนำเสนอคำตอบของความรัก ให้ตรงกับ คีย์ความรัก ใน 1 โครินธ์ 13:4-7
.
โดย ต้น ตระการ พันธุมเลิศรุจี ร่วมเป็น Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ความรักนั้นก็อดทนนาน และมีใจปรานี

Director นิพันธ์ จ้าวเจริญพร
.
แอน นันทนา บุญ-หลง Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

Director พิษณุ บุญเทียน
บลู เอลิกา พลอยอัมพร Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
Director อินทัช พชรอินคัม
.
แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ Mentor ภาพยนตร๋ เรื่อง ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริงDirector วรวุฒิ หลักชัย
.
และ โบ สุรัตนาวี ภัทรานุกุล Mentor ภาพยนตร์ เรื่อง ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ

Director ชาตรี นวลเอี่ยมเอก
.
ทางผู้จัดทำภาพยนตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้เป็นแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามความคืบหน้าของโครงการ Love Film Project ได้ที่ เพจ เกิดมาเพื่อดูหนัง
.
พระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับ

“แม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย”

Facebook Comments