สภ คลองสิบสอง ออกรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศการ ปีใหม่ 2561.

ธันวาคม 27, 2017 | คอมเม้น 0

วันนี้ 27 ธค 2560.  สภ คลองสิบสองออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝากบ้านใว้กับตำรวจ พร้มมาตรการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการปีใหม่
.
วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ คลองสิบสอง นำโดย. ผกก , พตอ  ประเวศ ศรีนาค  พร้อมกับรองผกก สภ คลองสิบสอง พตท  พฤฒ จำรูญศาสน์ พร้อม. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคลองสิบสองและประชาชนจิตอาสา ได้ออกเดินพร้อมถือป้ายรณรงค์  ผู้ขับขี่ ช่วงเทศการปีใหม่2561
.
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝากบ้านกับตำรวจ ในช่วงเทศการปีใหม่ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้มีโครงการฝากบ้านใว้กับตำรวจและ.  ประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการขับขี่
.
ทั้งนี้  พตท พฤฒ จำรูญศาสน์ รองผกก สภ คลองสิบสอง กล่าวว่าในช่วงของเทศการปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ตามนโยบายและมาถรการ เจ็ดวันอันตราย โดยเริ่มตั่งแต่วันที่ 28ธันวาคมถึง-3. มกราคม ในช่วงเทศการปีใหม่. 2561
.
ที่จะมาถึงนี้ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแด่ผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุบนท้องถนน ชึ่งมีเป็นประจะทุกปี โดยส่วนให่ญที่เกิดอุบัติเหตุนั้นจะเกิดจากรถ จยย. โดยที่ขณะขับขี่จะไม่ชอบสวมหมวกกันน๊อก และลองลงมาจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ ที่ ไม่คาดเข็มขัดกับเมาแล้วขับ
.
ดังนั้นจึงได้ออกเดินรณรงค์พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ เพราะในช่วงเทศการปีให่มจะมีผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลดอุบัติเหตุและความศูนย์เสีย ในการขับขี่ยานพาหนะร่วมกันบนท้องถนน ที่อาจจะเกิดขึ้น
.
จึงได้ออกประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ขับขี่ขอความร่วมมือผู้ที่ขับขี่ให้ช่วยกันปฏิบัติตามกฏหมายและกฏจราจร อย่างเคร่งครัดในช่วงเทศการปีให่มนี้  ทั้งนี้ยังได้เดินพบปะประชาชนตามบ้านพร้อม ประชาสัมพันธ์
.
โครงการฝากบ้านใว้กับตำรวจสำหรับประชาชนที่จะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดโดยที่ไม่มีผู้อยู่ดูแลบ้าน ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ว่าประชาชนอุ่นใจฝากบ้านใว้กับตำรวจ
.
ทั้งนี้ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่. สภ คลองสิบสอง ตั่งแต่วันนี้ ตลอดในช่วงเทศการปีใหม่นี้

 

Facebook Comments