งานสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ “100 ปี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า”

ธันวาคม 28, 2017 | คอมเม้น 0

จังหวัดปทุมธานี จัดงานสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ “100 ปี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า” เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวปทุมธานี และเชิดชูเกียรติเจ้าเมืองปทุมธานีในอดีต
.
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60. เวลา 18.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มอบหมายให้ ดร.พินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ  “100 ปี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า” ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าชุมชน และชาวปทุมธานีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
.
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เปิดเผยว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จ  พระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนาม “เมืองปทุมธานี” เป็นต้นมา เมืองปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ต่อมา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด และได้ย้ายส่วนราชการต่างๆ
.
จากเดิมตั้งอยู่บนโคกชะพลู บางกะดี ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสร้างใหม่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการเหล่านี้ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด จวนผู้ว่าฯ ศาลจังหวัด สถานีตำรวจ  ที่ว่าการอำเภอเมือง สถานีอนามัย และแพขาว “ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก
.
ซึ่งจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สอดคล้องกับ ปี พ.ศ.2460 ที่ปรากฏอยู่บนหน้าบันอาคารศาลากลางหลังเก่า ดังนั้น ในโอกาสที่ พ.ศ.2560  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า ครบรอบ 100 ปี จึงกำหนดให้มีงานเฉลิมฉลองขึ้น  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวปทุมธานี
.
อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าเมืองปทุมธานีทุกท่านในอดีต ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติที่ช่วยก่อร่างสร้างเมืองปทุมธานีให้เจริญก้าวหน้ามาตราบถึงปัจจุบัน  
.
สำหรับไฮไลท์สำคัญในงาน  คือการแสดงแสงสีเสียง ชุด “100 ปี ศาลากลาง ปทุมธานี สายนทีแห่งความทรงจำ”  ซึ่งเป็นการแสดงในรูปแบบศิลปะสื่อผสมประกอบมัลติมีเดีย โดยมีศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน คือ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ร่วมร่ายบทกวี อ.ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  ร่วมบรรเลงเสียงขลุ่ย และ อ.ธงชัย รักปทุม ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติชาวปทุมธานี  ร่วมวาดภาพสีน้ำประกอบการแสดง
.
นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีแจ๊ส  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น นารีศรีปทุม ทอยสะบ้ามอญ รำสี่แผ่นดินภูษา และการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย  พร้อมด้วยการจำหน่ายสินค้า OTOP และ SME ที่เป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของปทุมธานี ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าเกษตร สมุนไพร ของใช้และของประดับตกแต่ง ฯลฯ
.
โดยพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานได้ชม ชิม ช้อป แชะ ครบทุกอรรถรส.

 

 

 

Facebook Comments