ททท. สอนน้องชายแดนถ่ายภาพ หนุนเที่ยวปักษ์ใต้ ปักหมุด หยุดเวลา

พฤศจิกายน 29, 2017 | คอมเม้น 0

แม้จะคุ้นเคยอยู่ในบ้านของตัวเองมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อต้องรับบทบาทเป็นช่างภาพสมัครเล่น น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาได้พบกับมุมมองใหม่ๆ ที่ซ่อนความงามเอาไว้อีกมากมาย
.
ความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เป็นหนึ่งแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยไม่นานมานี้ ททท. ได้จับมือวิทยาลัยชุมชน ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส
.
ภายใต้โครงการ “3 Provinces One Destination” “สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมเป็นหนึ่ง” การอบรมถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนภาพความงามผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่ ตอกย้ำดินแดนแห่งความสุข เปี่ยมล้นด้วยในเสน่ห์
.
ดังสโลแกน “ปักษ์ใต้ ปักหมุด หยุดเวลา” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

.
รูปแบบของโครงการ “3 Provinces One Destination” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนครั้งละ 60 คน ใน 3 จังหวัด รวม 180 คน เพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการถ่ายภาพและขาดอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ ให้เล็งเห็นถึงคุณค่าของชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
.
และแหล่งท่องเที่ยว สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สาธารณะชนในวงกว้าง โดยจะมีทีมงานพร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ เดินทางลงไปยังพื้นที่ใน จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.2560 จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.2560 และ จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย.2560 โดยมีเยาวชนจากวิทยาลัยชุมของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม

.
บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน หลังจากที่น้องๆ ได้แนวทางจากการแบ่งปันความรู้ปละประสบการณ์จากช่างภาพมืออาชีพแล้ว ก็ถึงเวลาโชว์มุมมองสร้างสรรค์ โดยได้เดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละจังหวัด
.
หลังจากนั้นได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น จากโครงการ “3 Provinces One Destination” สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมเป็นหนึ่ง จังหวัดละ 5 ผลงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

.
กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน พร้อมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์ สร้างมุมมองใหม่ให้กับสถานที่ต่างๆ ที่เคยคุ้นชิน และหวังว่าจะเป็นหนึ่งในการเผยแพร่ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
ซึ่งคงมนต์ขลังทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิต พร้อมหนุนความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสถึงความงดงามนั้นร่วมกัน

Facebook Comments