ผลงานการพ่นสีรถยนต์จากผลิตภัณฑ์ แอ็กซอลตา ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560

ตุลาคม 27, 2017 | คอมเม้น 0

ผลงานการพ่นสีรถยนต์จากผลิตภัณฑ์ แอ็กซอลตา ของบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560
.
บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ โครแมกซ์ (Cromax) และพ่นสีรถยนต์ ทีอาร์ ทรานฟอร์เมอร์ II(TR Transformer II) รถยนต์ภายใต้บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
.
ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
โดยรางวัลเป็นพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 
.
นางสาวภัสสร อิริยาภิชาติ
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอ็กซอลตามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการประกวดครั้งนี้
.
การสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้บริษัทของคนไทยได้มีโอกาสออกแบบ วิจัยพัฒนา และผลิตรถยนต์ด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ก้าวไกลและแข่งขันในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป”
.
รถยนต์ ทีอาร์ ทรานฟอร์เมอร์ II (TR Transformer II) เป็นรถยนต์ตรวจการณ์หลังคาสูง ที่ออกแบบพัฒนาเพื่อให้เป็นรถยนต์ที่มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ด้วยขนาดตัวถังและห้องโดยสารที่กว้างกว่ารถทั่วไปในระดับเดียวกัน สามารถจัดรูปแบบที่นั่งได้หลากหลายตั้งแต่ 5-11 ที่นั่ง หรือจัดวางอุปกรณ์ทางทหารต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ และมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระมากที่สุดเหนือกว่า PPV (Pickup Truck-based Passenger Vehicle) ทั่วไป
.
และสามารถดัดแปลงให้ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม รถบรรเทาสาธารณภัย รถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น จึงเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยในราคาที่สมเหตุสมผล ทดแทนการนำเข้ารถยนต์อเนกประสงค์จากต่างประเทศ ช่วยสร้างงานให้คนไทย ลดการขาดดุลการค้าแก่ประเทศ

 

Facebook Comments