ฝึกสมาธิ “เสี่ยวโจวเทียน” ตามคัมภีร์โบราณ…ฝึกสำเร็จทำให้สุขภาพดี…อายุยืน

กันยายน 1, 2017 | คอมเม้น 0

วิธีเสริมสุขภาพร่างกายบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ มีหลายวิธีที่ตกทอดมาแต่โบราณ ดังเช่น ตำราปรัชญา “อี้จิง” และ “หวงตี้เน่ยจิง” ตำราแพทย์แผนจีนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน มีการบรรยายถึงทฤษฎี และวิธีการฝึกวิชา “ชี่กงนิ่ง” หรือนั่งสมาธินิ่งไว้อย่างละเอียด ซึ่งตามคัมภีร์โบราณเปรียบเปรยว่า “ฝึกสมาธิเสี่ยวโจวเทียนสำเร็จเรียกว่า เซียน” ทำให้อายุยืน ร่างกายย้อยวัย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

การฝึกสมาธินิ่งตามหลักสูตรเสี่ยวโจวเทียน เป็นวิชาที่ตกทอดมาจากอาจารย์ศาสนาเต๋าเมื่อ 900 กว่าปีก่อน ยึดมั่นความสงบสุข เทิดทูนฟ้าดิน รักประชาชน และงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ศาสนาเต๋าเจริญมากในยุคราชวงศ์ซ้อง  และผู้ที่ฝึกสมาธิขั้นสูง “เสี่ยวโจวเทียน” สำเร็จในสมัยนั้นเรียกว่า “เซียน” 

ตามบันทึกปรมาจารย์ในยุคโบราณที่ฝึกสมาธิขั้นสูงสำเร็จ คือบุรุษผู้มีนามว่า “ชิวชู่จี” ปรมาจารย์หวังฉงหยาง ได้ก่อตั้งสำนัก “ฉวนเจิน” เมื่อปี ค.ศ.1167 ผู้ถ่ายทอดวิชาลับ “สมาธิเสี่ยวโจวเทียน” มีลูกศิษย์สืบทอดวิชามาถึงปัจจุบัน

อาจารย์หยาง เผยเซิน ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง ศิษย์สายตรงปรมาจารย์ชิวชู่จี เปิดเผยว่า  สมาธิขั้นสูง “เสี่ยวโจวเทียน” ที่เปิดสอนในประเทศไทย เป็นหลักสูตรของศาสนาเต๋า ที่ตกทอดมาแต่โบราณ มีทั้งหมด 16 ชั้น (ระดับขั้นของการฝึกสมาธิ) ไม่มีทวงท่า มีแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งไปนานๆ ผู้ฝึกจะมีความชำนาญสามารถพัฒนาไปถึง 16 ชั้นได้ หรือบรรลุความเป็นเ “ซียน” ทำให้อายุยืน โรคภัยไข้เจ็บหายไป

ปัจจุบันศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง เปิดสอนหลักสูตร “เสี่ยวโจวเทียน” เพียงแค่ ชั้น 3 คือ ผู้ฝึกจะรับรู้ว่ามีพลังลมปราณอยู่ที่ท้องน้อยหรือจุดตันเถียน เมื่อฝึกสำเร็จเรียกว่า พลังทะลุทะลวงไม่อุดตัน ร่างกายไม่ป่วย เพราะร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ออกมาบำรุงผิว สร้างเซลใหม่แทนที่เซลเก่า

ผู้ที่จะมาฝึกวิชาสมาธิ “เสี่ยวโจวเทียน” อันดับแรกต้องมีความศรัทธาในวิชา มีเวลา และมีความมั่นใจว่าจะฝึกฝนสำเร็จได้ ขณะที่ทางศูนย์ฯ จะไม่รับใครมากฝึกง่ายๆ ต้องดูด้วยว่า มีโอกาสฝึกสำเร็จ เพราะถ้ารับมาเป็นศิษย์ฝึกไม่สำเร็จจะทำให้สูญเสียพลังไปเปล่าๆ เพราะอาจารย์ผู้สอนต้องใช้พลังภายในเพื่อช่วยเปิดจักระให้ศิษย์ด้วย สำหรับการฝึกวิชาสมาธิ “เสี่ยวโจวเทียน” ควรฝึกทุกวัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง  หากผู้ใดสนใจหลักสูตร ฝึกนั่งสมาธิขั้นสูงเสี่ยว

โจวเทียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง 0-2637-0121-2 หรือ www.qigongthai.com

Facebook Comments