• ตำรวจ ทหาร

ตำรวจ 3 โรงพักประสานความร่วมมือจัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาจราจรจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร

สิงหาคม 8, 2017 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.60 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาจราจรจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สภ.บางละมุง สภ.เมืองพัทยา สภ.หนองปรือ และอำเภอบางละมุง โดยมี พ.ต.อ.จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล ผกก.สภ.บางละมุง พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา และนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เข้าร่วมสังเกตการณ์

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้การดำเนินงานของตำรวจมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลบังเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีประชาชนจากทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาขีพในเขตพื้นที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

สำหรับเนื้อหาการอบรม ประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของอาสาสมัครจราจร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงการแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2549

Facebook Comments