สถาบันอาหาร จับมือ สศอ ชูเครื่องหมาย “รสไทยแท้”

กรกฎาคม 25, 2017 | คอมเม้น 0

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เดินหน้าโปรโมท “มาตรฐานรสชาติอาหารไทย” พร้อมประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย “รสไทยแท้” ในเบื้องต้นให้การรับรองอาหารคาวหวานรวม 14 เมนู ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 เมนู นำร่องจ.ภูเก็ตเป็นที่แรก เตรียมโรดโชว์ในประเทศต่อเนื่อง เน้นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ พัทยา หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ ส่วนต่างประเทศเตรียมจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศไปญี่ปุ่น อังกฤษ และประเทศในโซนยุโรปที่มีร้านอาหารไทยจำนวนมาก
.
โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทย เทคนิควิธีการประกอบอาหาร และการใช้วัตถุดิบทดแทน พร้อมสาธิตการปฏิบัติเมนูอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานด้านรสชาติอาหาร ภายใต้ “โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก”(Authenticity of Thai Food for The World) ให้กับผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหาร(เชฟ) จากภัตตาคาร ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 13 – 14 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
.
พร้อมจัดงานดินเนอร์ “Authenticity of Thai Food for the World” ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ในช่วงค่ำของวันที่ 14 ก.ค. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงานราว 120 ท่าน ประกอบด้วย แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงอาหาร โรงแรม สายการบิน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำโครงการฯ และเผยแพร่อาหารคาวหวาน “รสไทยแท้” 14 เมนู ประกอบด้วยเมนู ผัดกะเพราหมู แกงเขียวหวานเนื้อ ต้มข่าไก่ มัสมั่น แกงเลียง ผัดไทย ต้มยำกุ้ง พะแนงเนื้อ ส้มตำไทย ลาบหมู สะเต๊ะไก่ ผัดเปรี้ยวหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง และทับทิมกรอบ

.
รสไทยแท้2
.
“กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันอาหาร ดำเนินการจัดทำ “โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก” ขึ้น ด้วยการนำเครื่องมือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ร่วมกับองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย ซึ่งมีศิลปะในการปรุง การชิม มากำหนดมาตรฐานอาหารไทย เป็นการนำเอาหลักการสากลด้านกระบวนการรับรองมาตรฐานมารองรับ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างอัตลักษณ์อาหารไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ว่ารสชาติอาหารไทยที่แท้จริงควรเป็นอย่างไร โดยใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ผนวกกับด้านประสาทสัมผัสในการสร้างมาตรฐานให้อยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละประเทศอาจจะมีรสนิยมในด้านรสชาติที่แตกต่างกันบ้าง ก็สามารถนำไปปรับตามความต้องการได้ โดยยังคงอยู่ในช่วงมาตรฐานก็ไม่ถือว่าผิดกติกา และได้นำเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยท่านได้กรุณาให้คำแนะนำในการใช้เครื่องหมายมาตรฐานเพื่อรักษารสชาติอาหารไทยไว้ว่า “รสไทยแท้” (Rod Thai Tae) การดำเนินการในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจบริการอาหาร และส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก”

.
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองพิเศษที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย มีวิถีชิวิตด้วยการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทั้งประชาชน นักธุรกิจ ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาเยี่ยมเยียน ด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตประมาณ 13.4 ล้านคน ปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดให้บริการทุกระดับเกือบ 2,000 แห่ง ห้องพักไม่ต่ำกว่า 100,000 ห้อง
.
รสไทยแท้
.
จังหวัดภูเก็ตจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างการรับรู้เรื่องราว และโครงการต่างๆ ที่สำคัญของภาครัฐ สำหรับ “โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก” (Authenticity of Thai Food for The World) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ และสำหรับคนไทยที่ประกอบธุรกิจบริการทั้งร้านอาหาร และภัตตาคาร ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยทั้งวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหารการกินของไทยที่เป็นอัตลักษณ์แท้จริงให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ และนำกลับไปสื่อสารทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นไทยในทุกมิติ

.
รสไทยแท้3
.
โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทย เทคนิควิธีการประกอบอาหาร และการใช้วัตถุดิบทดแทน พร้อมสาธิตการปฏิบัติเมนูอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ให้กับผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหาร(เชฟ)จากภัตตาคาร ร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 80 ราย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มุ่งหวังจะเห็นจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทย “รสไทยแท้” ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบ และเข้าใจในเรื่องราวของอาหารไทย ทั้งรสชาติ ส่วนผสม คุณประโยชน์ จนนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

.
รสไทยแท้4
.
นายยงวุฒิ กล่าวต่อว่า “ในปีหน้านี้สถาบันอาหารตั้งเป้าจะเพิ่มเมนูอาหาร “รสไทยแท้” อีกไม่ต่ำกว่า 5 เมนู และจัดทีมโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานรสชาติอาหารไทยภายใต้เครื่องหมาย “รสไทยแท้” โดยในประเทศเน้นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ พัทยา เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เผยแพร่สู่ชาวต่างชาติ ส่วนต่างประเทศเตรียมจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศไปจัดกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และประเทศในโซนยุโรปที่มีร้านอาหารไทยจำนวนมาก ทั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการให้ได้ 500 รายต่อปี และส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยทั่วโลก มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องครบถ้วนตามสูตรต้นแบบการปรุงอาหารของไทย และมีรสชาติอาหารไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งการรับรองมาตรฐานอาหาร “รสไทยแท้” (Rod Thai Tae) จากสถาบันอาหาร จะเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ช่วยการันตีว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

.
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจสามารถนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว หรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเฉพาะ 14 เมนูที่สถาบันอาหารได้กำหนดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยไว้แล้ว เข้ารับการทดสอบหาค่ามาตรฐานเพื่อขอรับเครื่องหมายมาตรฐาน “รสไทยแท้” ได้ที่สถาบันอาหาร ติดต่อฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2422-8688”

Facebook Comments
ปิดโหมดสีเทา