มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”

กรกฎาคม 27, 2017 | คอมเม้น 0

วันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2560

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการฯ และเลขาธิการฯ คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ คุณธนาเสนาวัฒนกุล กรรมการฯ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการฯและรองเหรัญญิกฯ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์
.
กรรมการฯและรอง เลขาธิการฯ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการฯ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมประจำปี 2560 จำนวน 1,500 ทุน โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 108 สถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
.
สุรเชษฐ เดลิมิเร่อร์ รายงาน
.

Facebook Comments