สรุป ผลการปฏิบัติงาน การลาดตระเวนและสกัดกั้นขบวนการลักลอบตัดไม้

มิถุนายน 21, 2017 | คอมเม้น 0

สรุป ผลการปฏิบัติงาน การลาดตระเวนและสกัดกั้นขบวนการลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่อำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นม่วงวันที่ 21 พฤษภาคมถึง 19 มิถุนายน 2560 ตามคำสั่งแม่ทัพภาคที่ 3
.
พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานสรุปผลการบติบัติงาน ตาม นโยบายและสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3 ภาค 3 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแม่ทัพภาคที่ 3 ผอ. รมน.ภาค 3 ได้มอบนโยบายให้จังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดน่านบูรณาการร่วมจัดกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามและหยุดยั้งกลุ่มขบวนการ ที่ลักลอบตัดไม้และค้าไม้ในพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 พันเอก รุศมนตรี จิณเสณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการประสาน จว.น.น., กกล.รส.จว.น.น./มทบ.38 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากข้ามชาติ (ชนิดไม้ชิงชัน ไม้ประดู่) พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง, ป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน, ป่าน้ำสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย พื้นที่รอยต่อจังหวัดแพร่ – น่าน
.
สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มขบวนการลับลอบตัดไม้มีค่าหายากยังคงมีความพยายามลักลอบตัดไม้ต่อไปและมีแนวโน้มมากขึ้นตามความต้องการของตลาดซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านถือว่าการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอยู่ในระดับรุนแรง  จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กอ.รมน.จังหวัด น.น. ได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง
.
และได้รับการรายงานข่าวสารเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่น่าสงสัยโดยคาดว่าเป็นแหล่งพักไม้และชาวบ้านในพื้นที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลักลอบทำไม้ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด น.น. จึงได้จัดกระบวนการปฏิบัติเพื่อการป้องปรามกลุ่มลักลอบตัดไม้มีค่า โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป้าหมายและเชิญกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่คาดว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ทำไม้ – ค้าไม้ฯ ในพื้นที่ดังนี้  การจัดกำลัง จัดตั้งบก.ที่ปรึกษา มี
.
1.นายไพศาลวิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
2. พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดน่าน มทบ 38  
3. พลตำรวจตรีมณฑป แสงดำรงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านรองผอ. รมนจังหวัดน่าน
.
ตำรวจ บก. ควบคุม 1 นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  2 พันเอกวิชิตชัยพ์  วงศ์สังข์ รอง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดน่าน 3 พันตำรวจเอกวีระชัย  บั้งเงินรอง ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ตั้งต่วันที่ 22 พฤษภาคมถึง 19มิถุนายน60
.
ได้จัดชุดลาดตระเวน เพื่อสกัดกั้น การลักลอบทำไม้ในพื้นที่ป่าอำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอเวียงสาและอำเภอบ้านหลวงจำนวน 57 ครั้ง  ทำการปิดล้อมตรวจค้นจำนวน 4 เป้าหมาย มีผลการปฏิบัติดังนี้     
.
เป้าหมายที่ 1 บ้านเลขที่ 24 หมู่ 1 ตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมื่น    
เป้าหมายที่ 2 บ้านหัวทุ่งตำบลนาทะนุงอำเภอนาหมื่น  
เป้าหมายที่ 3 บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 ตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน  
เป้าหมายที่ 4 บ้านเลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน รวมได้ของกลางดังนี้
.
ไม้ชิงชันจำนวน 4 ท่อน ไม้ชิงชันจำนวน 27 ท่อนเหลี่ยม  แปรรูปจำนวน 30 แผ่นยมหอม แปลรูปจำนวน 17 แผ่นเหลี่ยม ไม้ตะแบกแปรรูปจำนวน  48 แผ่น อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ปืนยาวจำนวน 3 กระบอก เครื่องกระสุนปืนลูกซองจำนวน 2 นัด ไม้สักแปรรูปจำนวน 6 แผ่นเหลี่ยม แผ่นเลื่อยวงเดือนขนาด 12 นิ้วจำนวน 1 แผ่นเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ไม้กระยาเลยแปรรูปจำนวน 32 แผ่น การตั้งจุดสกัดในห้วงเวลาจัดชุดปฏิบัติการตั้งจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการลับลอบขนไม้หวงห้ามและด่านห้วยน้ำอุ่นตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา  ผลการปฏิบัติไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ลักลอบขนไม้
.
เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ได้จัดชุดประสานงานมวลชน ทำความเข้าใจราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยฮ้อ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น ซึ่งเป็นแหล่งพักไม้ในพื้นที เพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์และรักษาป่าในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจำนวน 60 คน
.
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 ชุดประสานงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด น.น. ได้ชี้แจง สร้างการรับรู้และปฏิญาณตนไม่สนับสนุนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์และต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ  ร.9  และ  ร.10  แก่กลุ่มนายทุนผู้ค้าไม้และผู้ที่มีพฤติกรรมในการบุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ  มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 23  คน

Facebook Comments