นักศึกษาธรรมศาสตร์ทำความดี มอบเงินจากการจัดกิจกรรมให้มูลนิธิ EDF

มิถุนายน 6, 2017 | คอมเม้น 0

นักศึกษาธรรมศาสตร์ทำความดี มอบเงินจากการจัดกิจกรรมให้มูลนิธิ EDF เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน
.
การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมที่ด้อยกว่าไม่ได้จำกัดเรื่องของเชื้อชาติ หรืออายุแต่อย่างใด ล่าสุดนักศึกษาญี่ปุ่นซึ่งกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย นางสาวยูกิ มิยาคาว่า และคณะ มอบเงินจากการทำกิจกรรมโครงการ “THINK” ซึ่งเป็นโครงการศึกษาปัญหาความยากจนในประเทศไทย การประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ตลอดจนถึงกิจกรรมของมูลนิธิผ่านเว็บไซต์ของโครงการ และร่วมกันระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF ในปีการศึกษา 2560 โดยมี นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 2 จากซ้าย)  ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และนายอนุชาติ คงมา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ
.
ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ได้ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในกว่า 5,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาไปแล้ว 354,842 คน คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 586,208,299 บาท
.
ขณะนี้ มูลนิธิ
EDF กำลังเปิดรับหน่วยงานหรือผู้ที่มีความสนใจสนับสนุนทุนการศึกษารอบเทอม 2 ปีการศึกษา 2560 จนถึง 30 กันยายน 2560 โดยมีนักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดเลือกและยังรอการอุปการะทุนการศึกษา 3,292 คน แยกเป็นนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,426 คน นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 262 คน นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปรกติ 102 คน  และนักเรียนกำพร้าในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 502 คน
.
หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF  ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org โดยทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
.
ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น
.

Facebook Comments