ครูเกษียณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ปลื้มถ่ายรูปตามสไตล์ชอบ

มิถุนายน 21, 2017 | คอมเม้น 0

นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ผู้รับบำนาญสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน และพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
.
ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ Smartphone เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี  2560 เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ตุลาคม 2560 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติ  สามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง

ทั้งนี้ สพม.32 ได้จัดฉากถ่ายรูปผู้เกษียณทั้ง 98 ราย เพื่อมอบเป็นที่ระลึกวันเกษียณ โดยเลือกถ่ายรูปตามสไตล์ที่ตนเองชอบ สร้างความรู้สึกที่ดี ผ่อนคลาย ทำให้หลายคนที่เคยเรียนสถาบันเดียวกัน ได้พูดคุยถึงความหลังกัน บางคนมีคู่ก็เลือกถ่ายคู่ ผู้เกษียณหลายคน ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ในครั้งนี้มีข้าราชการครู  จำนวน  85ราย ศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 ราย บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา ๓๘ ค(๒) จำนวน 1 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 ราย

Facebook Comments