ขอเชิญร่วมส่งผลงานและประวัติ เข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

กรกฎาคม 17, 2017 | คอมเม้น 0

ขอเชิญร่วมส่งผลงานและประวัติเข้ารับรางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
CEO  Leader  Award  2017

.
โครงการ งานประกาศเกียรติคุณ ผู้นำองค์กรดีเด่นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  ประจำปี 2560
ชื่องาน ผู้นำองค์กรดีเด่นและผลิตภัณฑ์มาตรฐานโลก
สถานที่จัดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์
ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันเวลา วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เจ้าของโครงการ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ
หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
ประธานมอบรางวัล พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา
ที่ปรึกษา (สบ 10)
.
วัตถุประสงค์

๑. เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา
๒. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน
๓. เพื่อเฟ้นหาองค์กร ผู้นำ ผู้บริหารที่มีความสามารถพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ ประสพความสำเร็จ ในเชิงธุรกิจที่มีคุณธรรมดีเด่นแห่งปี
๔. เพื่อผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม รักษาคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบ ต่อระบบนิเวศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่ความเป็นสากล
๕. เพื่อสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์คุรุภัณฑ์การแพทย์มอบให้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย
.
สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
หรือ โทร. 02-0488574 
Line: @dailymirror  Facebook: เดลิมิเร่อร์ 
E-mail: newmirror666@gmail.com
………………………………
ภาพงานมอบรางวัลเกียรติยศ ที่ผ่านมา…

ปิดโหมดสีเทา