กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 7, 2019 | คอมเม้น 0

โครงการ  งานประกาศเกียรติคุณ
– ผู้นำศาสนาโลก ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา ๒๕๖๒
– พญามุจลินทร์ ๙ มงคล ประจำปี ๒๕๖๒
– ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยม Best News Awards 2019
– ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2019

ประธานมอบรางวัล
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
สถานที่จัดงาน ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันเวลา วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เจ้าของโครงการ  มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์

ดาวน์โหลดเอกสาร นำเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล

> ผู้นำศาสนาโลก ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา ๒๕๖๒
> พญามุจลินทร์ ๙ มงคล ประจำปี ๒๕๖๒
> ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยม Best News Awards 2019
> ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2019